Registration Intersport

Η προθεσμία υποβολής εγγραφών έχει ολοκληρωθεί.

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

adidas – Run for the Oceans 

Το Run for the Oceans είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της adidas και του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού Parley for the oceans για τη μείωση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, πιστή στο όραμά της, η adidas αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού, δεσμεύεται για τη δραστική αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπέδων της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς και στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσον το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά όλους μας.  

Στις 2 Ιουνίου 2022, θα διοργανωθεί στα πλαίσια του adidas – Run For The Oceans ο αγώνας plastic free run, στην Παραλία Μπάτη στο Φάληρο.

➢ Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

Κάθε αγωνιζόμενος υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του με ελεύθερη βούληση και συμφωνεί και δεσμεύεται να ακολουθήσει πλήρως τους κανονισμούς της διοργάνωσης, όπως αναγράφονται παρακάτω:

 1. Επιθυμώ να συμμετέχω με ιδία πρωτοβουλία και ατομική μου ευθύνη στον αγώνα plastic free run που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του adidas – Run For The Oceans στις 2 Ιουνίου 2022 στην Παραλία Μπάτη στο Φάληρο.
 2. Δηλώνω υπεύθυνα και συνειδητά τα παρακάτω:

α. Έχω λάβει πλήρη γνώση των κανονισμών της διοργάνωσης και τους αποδέχομαι πλήρως. Έχω πλήρη συναίσθηση ότι οι αγώνες μπορούν να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και δύσκολοι και γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενδέχεται να υπάρξει σωματική καταπόνηση ή τραυματισμός.  

β. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα να ακολουθώ τις οδηγίες του διοργανωτή, ήτοι adidas Hellas SA (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 112 & Ζαμάνου 1, Γλυφάδα, Αθήνα, 16674, Ελλάδα), adidas –

Run For The Oceans  (στο εξής «adidasrfto.gr»).   Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ακολουθώ τις οδηγίες του διοργανωτή,   προβαίνω σε πράξεις που εμποδίζουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης γενικότερα, ή προβαίνω σε πράξεις που μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για άλλους συμμετέχοντες, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι ο διοργανωτής adidasrfto.gr μπορεί να με αποβάλλει ή να αρνηθεί τη συμμετοχή μου στον αγώνα. 

γ. Βεβαιώνω πως έχω ελέγξει την κατάσταση της υγείας μου εντός του τελευταίου 6μήνου και ότι δύναμαι να συμμετάσχω σε αγώνες μικρών ή μεγάλων αποστάσεων και σχετικές εκδηλώσεις. 

δ. Βεβαιώνω ότι κατανοώ και αποδέχομαι ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή μου σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του adidas – Run For The Oceans και ως εκ τούτου ο διοργανωτής adidasrfto.gr και οι εμπλεκόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας μου ή σε περίπτωση τραυματισμού θεατών ή παρευρισκόμενων, που συνδέεται ή όχι με υπαιτιότητα μου.

ε. Δηλώνω ακόμη ρητά ότι δε θα εγερθεί καμία αξίωση για τυχόν σωματική ή ηθική  βλάβη, ή για οποιαδήποτε άμεση/έμμεση οικονομική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους με άμεση ή έμμεση σχέση με τον αγώνα και την εκδήλωση γενικότερα.  

στ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλων των εγγραφών ήχου, εικόνας καθώς και των διαφημιστικών γυρισμάτων που τυχόν ληφθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και της εκδήλωσης, ανήκουν στο διοργανωτή adidasrfto.gr   

ζ. Δηλώνω ότι γνωρίζω ότι ο αγώνας και η εκδήλωση αφορούν ψυχαγωγούμενους πολίτες.  

η. Δηλώνω ότι τόσο ο αγώνας όσο και η εκδήλωση έχουν ως σκοπό την αθλητική αναψυχή και δεν εντάσσονται στα πλαίσια του αγωνιστικού αθλητισμού ή των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

θ. Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της διοργάνωσης, καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Προστασίας Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη παρακάτω.

 1. Καταλαβαίνω ότι ο αγώνας, η εκδήλωση και οι συνδεόμενες δραστηριότητες, ενδέχεται να πραγματοποιούνται σε τοποθεσία που βρίσκεται μακριά από νοσοκομείο και ενδεχομένως να είναι δύσκολη/αδύνατη η μεταφορά σε αυτό, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη και πως εγώ ο ίδιος θα πρέπει να φροντίσω για οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική φροντίδα χρειαστώ. Παρ’ όλα αυτά επιλέγω να συμμετάσχω στις δραστηριότητες του αγώνα παρά τον αυξημένο κίνδυνο για μένα λόγω της απόστασης από νοσοκομείο. 
 2. Δηλώνω ότι σέβομαι και θα τηρήσω τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του και μετά.
 3. Δηλώνω ότι είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμμετοχή μου.
 4. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών και κατά το νόμο ικανός να δεχθώ την παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση ανηλίκου, θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον αγώνα με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής.

 

Κείμενο: Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

➢ Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση είναι υπεύθυνη η οντότητα adidas Hellas A.E.- Λεωφόρος Βουλιαγμένης 112 & Ζαμάνου 1, Γλυφάδα, Αθήνα, 16674, Ελλάδα (στο εξής «η εταιρεία»).  

Η adidas Hellas A.E., στο πλαίσιο της διοργάνωσης adidas – Run For The Oceans  (ενημερώνει ότι προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αγωνιζόμενων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής: 

– Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας στον αγώνα και στην εκδήλωση adidas – Run For The Oceans,  ήτοι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση Email
 • Τηλέφωνο
 • Έτος Γέννησης
 • Φύλο
 • Φωτογραφίες και βίντεο υλικού που περιέχει την εικόνα σας τα οποία θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και της εκδήλωσης (μαγνητοσκόπηση και καταγραφή διοργάνωσης).

Σκοπός Επεξεργασίας:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με  τον προγραμματισμό, τη διενέργεια, προώθηση και προβολή του αγώνα και της εκδήλωσης Adidas – Run For The Oceans , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2022 στην Παραλία Μπάτη στο Φάληρο.

Νομική Βάση:

Νόμιμος λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ορθή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή η συμμετοχή σας στον αγώνα και η παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς βάσει της υφιστάμενης σύμβασης. 

Αποδέκτες:

Η εταιρεία θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Στο πρακτορείο marketing και εκδηλώσεων “The Magic Bus Event Wizards”

Χρόνος Διατήρησης:

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, δηλαδή τη συμμετοχή σας στον αγώνα και την εκδήλωση και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.   

Δικαιώματα:

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα ακόλουθα:  

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.   
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα  
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν εφόσον δεν υπάρχει σχετιζόμενη νομική υποχρέωση ή αξίωση εκ μέρους της εταιρείας
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.  
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον  email: info@adidasrfto.gr.  

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ασφάλεια Επεξεργασίας

Η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.